Колекция „Америка XX“

(издателска поредица)

    „Пиене, наркотици, прекалено много секс, прекалено много несполуки в личния живот, прекалено похабяване, твърде много признание, твърде малко признание, отчаяние...“
    Норман Мейлър