Зенон Косидовски е алтернативно изписване за Зенон Кошидовски.