Владимир Ганев

(преводач)

[±]

(1929-2017)

Владимир Ганев е член-основател на Съюза на преводачите в България (СПБ), професионалист в областта на превода на научнотехническа литература, но продуктивен преводач и на художествена литература, хуманитаристика, документи. Носител на множество награди, включително на Наградата за цялостна дейност на СПБ.

Владимир Ганев е автор/съставител на 57 книги. Преводач на 51 книги.