Оригинално изписване:

Няма биографична информация за Величка Евстатиева.