Разказ

Теодор Когсуел е алтернативно изписване за Теодор Р. Когсуел.