Поезия

Сваляне на всички:
[±]

Таня Петкова Николова е родена през 1968 г. в Плевен. Завършила е Музикална педагогика в АМТИ — гр. Пловдив и 10 години работи като учител по музика в Ямбол. Живее и работи в София.