Светлана Петрова

(преводач)

[±]

Светлана Ив. Петрова е родена през 1950 г. в София, България. През 1975 г. завършва полска филология и философия в Софийския университет, специализирала е във Варшава. От 1975 до 1990 г. работи в Съюза на българските филмови дейци, сътрудничи на столичната преса, от 1993 г. се пренасочва към журналистиката, член е на Съюза на българските журналисти. От 1998 до 2005 г. e филмов наблюдател на в. „Стандарт“.

Превежда „Конгрес по футурология“ и други произведения на полския фантаст Станислав Лем, „От кого сме произлезли?“ и „Златните плочи на Харати“ от руския офталмолог и изследовател Ернст Мулдашев. От 2006 г. е управител на [„Веста“]).