Роман

Повест

Разказ

По-долу е показана статията за Маргарита Златарова от свободната енциклопедия БГ-Фантастика, която може да се допълва и подобрява от своите читатели. Текстовото й съдържание се разпространява при условията на GNU Free Documentation License 1.2.

[±]
Маргарита Златарова
преводачка

Преводач:
От езици: руски
На езици: български
Автори: Кир Буличов, Марина Бернацкая

Маргарита Златарова е преводачка от руски език и член на редакционния екип на сп. „Омега“. Съпруга на д-р Светозар Златаров.

Биография

Тази секция е мъниче. Можете да помогнете на БГ-Фантастика, като я разширите.

Преводи

Фантастика