Речен свят (Riverworld)

Оригинално изписване: Jody Lynn Nye

Няма биографична информация за Джоди Лин Най.