Оригинално изписване:

Няма биографична информация за Христо Христов Гутев.