Поезия

Оригинално изписване: Francis Carco

Няма биографична информация за Франсис Карко.