Поезия

Оригинално изписване: Ferreira Gullar

Няма биографична информация за Феррейра Гулар.