Оригинално изписване:

Няма биографична информация за Фекете Ищван.