Ърнест Томпсън Ситън е алтернативно изписване за Ърнест Томпсън Сетън.