[±]

(1928)

Родена в Сидней. Известна е преди всичко с романите си, но разказите й са неотделима част от нейното творчество и доизясняват същността на големите й прозаически произведения. Голяма част от разказите й са за любовта — по-скоро горчива, отколкото сладка. В тях се налага контрастът между романтизма и недодялания прагматизъм. Основна тема в нейното творчество е стремежът на жената към самоизява и емоционално освобождение в един мъжки свят.