Мисли, надживели вековете
Афоризми, сентенции, народни мъдрости, лични мнения, съждения и умозаключения, епиграми и епитафии

Оригинално изписване:

Няма биографична информация за Борис Младенов-Young.