Мисли, надживели вековете
Афоризми, сентенции, народни мъдрости, лични мнения, съждения и умозаключения, епиграми и епитафии

Послеслови

Поезия

Сваляне на всички:

Сборник

Оригинално изписване:

Няма биографична информация за Борис Младенов-Young.