Бо Син-цзиен

(автор)

Новели

Оригинално изписване: 白行简

Няма биографична информация за Бо Син-цзиен.