Оригинално изписване:

Няма биографична информация за Атанаска Топуркова.