Александър Кравчук е алтернативно изписване за Александер Кравчук.