Нови книги за май 2014

29 май 2014

22 май 2014

21 май 2014

19 май 2014

18 май 2014

17 май 2014

16 май 2014

Викинги и скрелинги в Америка
Откритията на викингите и контактите между европейската и индианските култури през XI–XV век