Библиотека за ученика — III клас

Произведения за лятната ваканция след завършен II клас:

(Примерни предложения, събрани от различни училища)