Книги в категория „Документална проза“

(страница 4)

Корица
Съветска България през три британски мандата
Ричард Спейт 1956–1958
Антъни Ламбърт 1958–1960
Антъни Линкън 1960–1963