5,4 Планът Холкрофт
The Holcroft Covenant,

Източник: http://e-bookbg.com

 

Издание:

Робърт Лъдлъм. Планът Холкрофт

Редактор: Марта Владова

Художник: Буян Филчев

Печат ДФ „Балкан прес“

ИК „Прозорец“, 2003

ISBN 954-8079-41-0

 

Първо издание: Издателство „Летера“, Пловдив, 1993