Животът често ни довежда до състояния, когато започваме да си говорим сами. В такива случаи не сме особено деликатни в изразяването си. В оценките си. В действията си. Ако после тръгнем да споделяме тези състояния, описанието е съвсем различно. Не вярвам на хората, които умеят да говорят само добри неща за себе си. Историята, разказана между кориците на тази книга просто потвърждава съмненията ми.

Издание:

Автор: Владимир Колев

Заглавие: Алхимия на една монета

Издател: Еъргруп 2001

Година на издаване: 2006

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/7023