Анри Перюшо (1917–1967), вече добре познат на българския читател със своите биографии на френски художници — импресионисти и постимпресионисти, умее да изгражда книгите си като завършени художествени произведения, без да излиза от рамките на фактическия материал.

В „Животът на Реноар“ той разширява канавата на биографичния разказ, майсторски вплита в неговата тъкан нишките на други съдби и събития, обогатява с багри и перспектива картината на една забележителна епоха в историята на новото изкуство.

На фона на тази увлекателна панорама той проследява наглед безбурното, но в същност толкова богато и интензивно творческо развитие на Реноар, като анализира със симпатия и проникновение неговите етапи и перипетии.

6 Животът на Реноар
La Vie de Renoir,

Издание:

Автор: Анри Перюшо

Заглавие: Животът на Реноар

Преводач: Елена Матушева-Попова; Мариана Маркова

Година на превод: 1969; 1980

Език, от който е преведено: френски

Издание: второ

Издател: „Български художник“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1980

Тип: биография

Националност: френска

Печатница: ПК „Георги Димитров“, София

Излязла от печат: 30.V.1980 г.

Редактор: Никола Георгиев

Редактор на издателството: Зина Черкелова

Художествен редактор: Иван Димитров

Технически редактор: Георги Димитров

Художник: Михаил Енев (снимки)

Коректор: Димитрия Петрова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/4894