„Животът на Сезан“ не е романизирана биография, а задълбочено изследване, в което авторът, както сам той казва, не поднася на читателя нищо, което не би могъл да обоснове. Анри Перюшо (1917–1967), автор на поредица животописи на големи майстори на френския импресионизъм и постимпресионизъм, е обиколил всички места, където е живял и работил Сезан, разпитал е съвременници и свидетели, проучил е обширна литература, издирил е много документи, останали незабелязани от изследователи и критици, и така е прибавил нови материали към източниците на Сезановата биография. При това научната добросъвестност тук се съчетава щастливо с увлекателен стил, драматизмът и съпричастността — с тънък хумор.

5,5 Животът на Сезан
La Vie de Cézanne,