„Когато прочетеш това, аз ще съм мъртва…“ Тези думи е написала бабата на Серена Чартърс на бележката, която придружава четири страници от манускрипт, който датира от векове. Това, че странното наследство струва пари, е очевидно, но онова, което Серена не знае, е колко много тайни крие то… И колко много животи е струвало.

За да отговори на въпросите, тя търси професионалната помощ на организацията „Реъритис Ънлимитид“ и по-специално на Ерик Норт — човек, който храни страст към миналото и към неговите съкровища, специалист в разчитането и реставрирането на манускриптите. Но изведнъж Серена и Ерик се превръщат в подвижни мишени на невидим, но твърдо решен убиец. И единствената им надежда за оцеляване е да продължат да се движат.