След смъртта на своята приятелка от детинство, Сам наследява къщата й и получава правата за попечителство над сина й Робърт.

Но в навечерието на Коледа в живота на Сам и Роби нахлува Девлин Хоу и заявява, че къщата е негова собственост.

А казват, че зимата е сезон на мечтите, мрачно си мисли младата жена.

Ще успеят ли Сам и Роби да стопят леда, сковал сърцето на самотния мъж?

4,3 Сезон на мечтите
Law of possession,