Писателят историк Илияс Есенберлин (1915–1983) е не просто класик, но и основател на жанра „литературно-художествена летопис“ в съвременната казахска литература. Автор е на множество романи, повести и разкази. За повечето читатели той обаче си остава най-вече създателят на известната трилогия „Номади“ (1976), преведена на тридесет езика и с общ тираж над три милиона копия. Книгата се отличава с епичен размах, динамизъм на действието, с майсторски изваяните образи на прочути дейци от казахската история, с точен и изразителен език. Спирайки се върху повратни моменти от миналото на казахите, авторът ни запознава с живота на Великата степ, като съумява по един блестящ начин да свърже нишките на миналото с нашето съвремие.

Кирилицата произхожда от древната българо-къпчакска писменост, която на свой ред е една от древнотюркските писмености. На територията на Велика България, която на времето в обхващала земите от Каспийско до Черно море, включително и Азовско, през VII век е станало разделянето на племената на къпчаците и на българите и затова кирилицата е наше общо тюркско-славянско наследство, което не бива да губим…

Олжас Сюлейменов