Писателят историк Илияс Есенберлин (1915–1983) е не просто класик, но и основател на жанра „литературно-художествена летопис“ в съвременната казахска литература. Автор е на множество романи, повести и разкази. За повечето читатели той обаче си остава най-вече създателят на известната трилогия „Номади“ (1976), преведена на тридесет езика и с общ тираж над три милиона копия. Книгата се отличава с епичен размах, динамизъм на действието, с майсторски изваяните образи на прочути дейци от казахската история, с точен и изразителен език. Спирайки се върху повратни моменти от миналото на казахите, авторът ни запознава с живота на Великата степ, като съумява по един блестящ начин да свърже нишките на миналото с нашето съвремие.

 

Когато препрочитаме днес трилогията, разбираме с особена острота каква голяма заслуга имат за нашия суверенитет предците ни — хановете Абълхаир, Абълай, Кенесаръ, батърите Науръзбай, Кобландъ, мъдреците Толеби, Асан-Кайгъ, Бухар жърау… Те и техните съратници и последователи са обичали безгранично Родината си, вярвали са в нейното бъдеще и не са жалели сили и енергия за постигането на тази заветна цел.

Нурсултан Назарбаев