Издание:

Жорж Арно. Възнаграждение за страха

Превела от френски Пенка Пройкова

Издателство на Националния съвет на Отечествения фронт, София, 1963

Редактор: Георги Чакъров

Художник: Л. Купенов

Худ. редактор: Цв. Костуркова

Техн. редактор: Н. Панайотов

Коректор: А. Василева

Дадена за набор на 3. VII. 1963 год.

Подписана за печат на 26. VII. 1963 год.

Печатни коли 9

Издателски коли 6 84

Формат 1|32 от 84|108 Тираж 20100

ЛГ — IV

Цена 1963 г. — 0,72 лв.

Поръчка № 656

Подвързия ДПК „Димитър Благоев“

Печатница на Националния съвет на Отечествения фронт