Поемите на Омир „Илиада“ и „Одисея“ са първият писмен паметник на древногръцката литература. Като резултат от полухилядолетно фолклорно творчество те могат да се приемат за дело на зрелостта и на края. Същевременно основателно е да се смятат и за начало, тъй като са първите творби с определено личен, авторов характер, които насочват бъдещото развитие на литературата.

Както всички велики творби, те дават и голяма свобода на разбиране при прочита им. Най-трудно е да се разкрие конкретното съдържание и историческата им достоверност.

Тази книга ще помогне на учители, ученици и на всеки културен читател да усетят не само увлекателното, поучителното и странното, но и да го погледнат в светлината на предварителното знание, което ще им осигури историческа перспектива при прочита на „Илиада“ и „Одисея“.