Веднага след появата си книгата „Великата криминална революция“ става бестселър, непрекъснато се преиздава и превежда на различни езици.

Режисьор, писател и публицист Станислав Говорухин е автор на много известни филми, сред които „Мястото на срещата не се променя“ и „Русия, която изгубихме“. Главна тема на неговото творчество от години вече е настъплението на криминалния терор. Работейки над поредния филм на тази тема, Говорухин събира богат материал, който решава да изложи в книга още преди завършването на филма. В нея намират място под формата на дневник и събитията от октомврийския пуч в Москва през 1993 г.