Едно необикновено пътуване към света на спомените, на детството и на любимите хора, на каквото единствено майстор на словото като Уортън е способен да ни поведе.

6 Отвъд килера
Beyond the Closet,

Издание:

Уилям Уортън. Отвъд килера

Превод: Милко Стоименов

Редактор: Весела Прошкова

Коректор: Лилия Анастасова

Худ. Оформление: Милко Стоименов

ИК „Рата“ София, 2007

ISBN: 978-954-9608-33-5

 

Beyond the Closet

© William Wharton

 

© Издателска компания „РАТА“ ЕООД, 2007

© Милко Стоименов — превод, 2007

© Милко Стоименов — худ. Оформление, 2007

 

За корицата е използвана картина на Дейвид Ламбърт

Всички права за българското издание запазени за Издателска компания „РАТА“

 

Предпечатна подготовка: Катерина Делчева

Печат: Багра

ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ „РАТА“ ЕООД