Издание:

Катрин Каултър. В пропастта

Американска. Първо издание

ИК „Бард“, София, 2001

Оформление на корицата: „Megachrom“ — Петър Христов

Редактор: Лилия Анастасова

Компютърна обработка: Линче Шопова