Преди половин век на Марс бе изпратен първият киборг. Последваха го и други. Дойде ред и хората да си построят убежища под повърхността на Червената планета. И за да оцелеят, се наложи да се доверят на компютрите.

На Мрежата.

При това без да са наясно с плановете й за бъдещето на човечеството…

5,3 Марс плюс
Mars Plus,

Издание:

Фредерик Пол, Томас Т. Томас. Марс плюс

Американска, първо издание

Преводач: Димитър Димитров, 1999

Редактор: Катя Петрова, 1999

Коректор: Иван Крумов

Оформление на корицата и предпечатна подготовка: Квазар

 

Frederik Pohl, Thomas T. Thomas

Mars Plus, 1994

 

Формат: 54×84/16

Печатни коли: 16

 

ИК „Квазар“ — 2001

Печат: „Полипринт“ ЕАД — Враца