Първите ни четиринадесет години подводни приключения завършиха наскоро със съоръжаването, екипировката и пускането в действие на „Калипсо“, най-модерния френски кораб за океанографски изследвания. „Светът на мълчанието“ е нашият дневник в течение на целия онзи период, богат с преживелици, който предшествуваше „Калипсо“.

0 Светът на мълчанието
Le Monde du silence,

Издание:

Жак-Ив Кусто, Фредерик Дюма. Светът на мълчанието

Преведе от френски: Любомир Павлов

Художник на корицата: Александър Денков

Редактори: Иван Иванов и Светослав Славчев

Художествен редактор: Михаил Руев

Технически редактор: Георги Русафов

Коректор: Ана Ацева

 

Дадена за печат на 30.III.1961 година

Излязла от печат на 20.VI.1961 година

Поръчка № 12

Тираж 10 000

Формат 1/16 65/2

Печатни коли 12.25 и 8 приложения

„Народна младеж“ — Издателство на ЦК на ДКМС

Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

София 1961