Уилям Уортън е псевдоним на известен американски художник, живял дълги години в Париж. Въпреки огромния успех на романите му, той и досега не е разкрил истинската си самоличност. „Илюзии“ — една от последните му книги — е до голяма степен автобиография на загадъчния писател.

5,5 Илюзии
Tidings,

Издание:

Уилям Уортън. Илюзии

Превод: Милко Христов

Редактор: Весела Прошкова

Худ. оформление: Милко Стоименов

Коректор: Красимира Георгиева

ИК „РАТА“ ЕООД, София, 2005

ISBN: 954–9608–08–5

 

Предпечатна подготовка: „КВАЗАР“ ООД

Печат: „БАГРА“ ЕООД