„Москва 2042“ е сатиричен роман-антиутопия, написан през 1986 г. Това е весела пародия, чието действие се развива в бъдещето, в средата на XXI век, в един обезумял „марксистки“ свят. Героят на романа, писател-емигрант, неочаквано получава възможност да пристигне със самолет в Москва през 2042 г. и става… действащо лице и организатор на нова революция…

6 Москва 2042
Москва 2042,

Издание:

Владимир Войнович. Москва 2042

Руска. Първо издание

Преводач: Иван Тотоманов

Редактор: Ангелина Борисова

Художник: Владимир Марков

ИК „Анимар“, София, 2003

ISBN: 954-91332-7-3

 

© Ardis Publishers, 2901 Heatherway;

Ann Arbor, Michigan 48104

 

Предпечат и корица: Владимир Марков

 

Формат 60/90/16 Печатни коли 27,5