Като предлага на читателите книгата на Харингтън Емерсън, издателството си дава сметка, че авторът разглежда проблемите на управлението и производителността от позициите на собствениците-капиталисти, че той не може, а сигурно и не е искал да се отдели от капиталистическия начин на производство. Но въпреки неговите класови позиции, въпреки че книгата е писана преди повече от 60 години, много от принципите и изискванията на автора продължават да звучат съвременно. Много нарушения на принципите, за които авторът критикува американската практика от началото на столетието, могат да ни напомнят нещо, което сме срещали съвсем скоро. Интересни са и сега почти памфлетният стил на Емерсън, неговите ярки (понякога твърде пресилени) сравнения и неговите неочаквани връщания в историята. Те могат да ни накарат да се замислим, да ни подбудят към сравнения, свързани с организацията на управлението. Освен това авторът ни дава възможност да се запознаем как се разглеждат тези въпроси в капиталистическия свят.

„12 принципа на производителността“ е преведена от руски по най-новото съветско издание („Икономика“, 1972 г.) и е сверена с английския оригинал (изд. 1917 г.). Направени са малки съкращения — главно неподходящи и остарели примери, данни и сравнения.

В целия текст са оставени използваните от автора стари английски мерки — акър, миля, фунт, фут, ярд, уат, дюйм и др. (Виж таблицата за привеждането им към метричната система.)

Книгата е предназначена не само за ръководители и специалисти, но и за най-широк кръг читатели.

 

 

Акър — английска мярка за повърхност, равна на 4047 м2.

Миля — мярка за дължина, равна на 1609 м.

Фунт — мярка за тегло, равна на 453,6 г.

Фут — мярка за дължина, равна на 30,5 см.

Ярд — също мярка за дължина, равна на 0,915 м, дели се на три фута.

Дюйм — линейна мярка, равна на 1/12 или 1/40 фута. В различните страни различно е прието.

Уат — единица за електрическа мощност (ват).

Лаг — уред за определяне посоката на параход

Издание:

Харингтън Емерсън. 12 принципа на производителността

Американска. Първо издание

Партиздат, София, 1973

Редактор: Борис Въжаров

Коректор: Веселина Цветкова