5 Луциан
Lucian,

Издание:

Изабел Абеди. Луциан

Немска. Първо издание

Редактор: Пенка Ватова

Технически редактор: Петко Богданов

ИК „Дамян Яков“, София, 2011

ISBN: 978-954-527-505-0