Английският журналист Патрик Стенсън възкресява перипетиите и силните преживявания от биографията на Чарлс Х. Лайтолър — Лайтс. Името на този обикновен и необикновен моряк се е знаело по целия свят началото на века — уви, поради трагичната му връзка с гибелта на огромния пътнически параход „Титаник“, на който е бил втори помощник-капитан. Като единствен оцелял от висшия команден състав, нему се пада в ролята на главния свидетел в двете мъчителни разследвания за катастрофата — в САЩ и у дома, в Англия. Това е само епизод от 30-годишната морска кариера на Лайтолър. А тъкмо през тези 30 години парата измества романтичното ветрило от морските простори, налагат се подводниците, първите хидроплани, вихрушката на двете световни войни помита жертвите си както по суша, така и по море. Вплетена в разказа за един живот ни се представя една цяла епоха от морската история.

Издание:

Патрик Стенсън. Лайтс, или одисеята на Ч. Х. Лайтолър

Английска. Първо издание

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1988

Рецензент: Тинко Трифонов

Редактор: Жана Кръстева

Художник: Мария Зафиркова

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Добринка Маринкова

Коректор: Тошка Начева

ДП „Стоян Добрев — Странджата“ — Варна