Издание:

Таня Николова. Еквилибриум

Първо издание. Електронно.

Редактор: Марин Георгиев

Коректор: Рада Тренева

Корица: Венелин Пенчев, 2012

ISBN 978-954-740-061-0 (pdf)

ISBN 978-954-740-062-7 (ePub)

ISBN 978-954-740-063-4 (mobi)

http://tania-nikolova.com

Издателство „Литературен форум“

 

Разрешава се разпространението на книгата, ако това е с нетърговска цел. За издаване на книгата на хартиен носител или продажба на електронни копия на книгата трябва да имате договор с автора.