Даниел Стийл — чаровницата на женската проза, чиито творби се четат от стотици милиони нейни почитатели по целия свят. Една авторка, която кара възторжените и изумени читатели да забравят времето…

И съдбата понякога е безпомощна пред неутолимата жажда за приключения, за докосване до все нови и нови светове. Онази жажда, подплатена с вярност и високо достойнство, което вдъхновено води една млада жена през страдания и несгоди до истинската любов, до голямото щастие…

5 Жажда
Wanderlust,

Издание:

Даниел Стийл, Жажда

ИК „Компас“, Варна, 1996

Редактор: Любен Иванов

Коректор: Диана Черногорова

ISBN: 954-701-005-0