Издание:

Българска национална кухня

Съставители: Донка Русинова, Василка Методиева, Петрана Христова, Емилия Владимирова.

Редактор: Боряна Теодосиева

Коректор: Теодора Златанова

Корица: Студио ЧАВЕКС

Издателство АБГ