Доктор Джон Маккалъм от романа „Накажи ме с целувка“ е психолог, занимаващ се с проблемите на малтретирани от родителите си деца. Потресен от последния „случай“, той излиза в отпуск. На брега на красивото езеро Джон среща Джени, една очарователна жена, чийто съпруг е починал. Преодоляла своята нерешителност, с грижите и обичта си Джени осмисля живота на разколебания мъж.

Ще успее ли обаче Джон, който също я обича безумно, да я убеди, че случилото се между тях не е обикновен флирт?

4,1 Накажи ме с целувка
A Kiss to Make it Better,

Издание:

Джоун Брамш. Накажи ме с целувка

Американска. Първо издание

ИК „Хермес“, Пловдив, 1993

ISBN: 954-459-086-2