Романът „Клариса“, тази завладяваща литературна творба, ще доближи по-интимно читателя до духовния мир на изключителния творец и мислител Стефан Цвайг. И ще се усети още по-отчетливо авторовото послание към културната публика в постмодерния свят за повече хуманизъм, плурализъм и толерантност.

4,7 Клариса
Clarissa,

Издание

Стефан Цвайг. Клариса

Немска. Първо издание

ИК „ЕА“ АД, Плевен, 2001

Преводач: Елисавета Кузманова

Редактор: ст.н.с. Д-р Ерика Лазарова

Художник на корицата: Гинка Георгиева

ISBN: 954-450-126-6