Издание:

Петър Незнакомов. Разкази от петте океана

Български писател, София, 1976

Редактор Христиана Василева

Художник Генчо Симеонов

Худ. редактор Елена Маринчева

Техн. редактор Виолета Кръстева

Коректор Екатерина Тодорова

Формат 32/84/108

тираж 18 100

подвързия 3100

брошура 15 000 екз.

Печатни коли 10,5

издателски коли 8.82

л.г. VI/32

изд. №4091

поръчка № 143/1976 година на изд. „Български писател“

дадена за набор на 26. VII. 1976 г.

излиза от печат на 31. VIII. 1976 г.

цена подвързия 0,97 лв.

брошура 0,67 лв.

ДП „Димитър Найденов“ — Велико Търново