Иван Филчев
Темида се шегува

(Анекдоти и невероятни истории от практиката на юристите)

Издание:

Темида се шегува

Съставител: Иван Филчев

Редактор: Здравко Попов

Редактор на издателството: Никола Джоков

Художник: Здравко Йончев

Художник-редактор: Веселин Христов

Технически редактор: Ирина Йовчева

Коректор: Таня Кръстева

Дадена за набор на 24.III.1981 г.

Излязла от печат на 25.VIII.1981 г.

Изд. № 1759 Формат 84×108/32

Тираж 60/100 Изд. коли 5,88 Печатни коли 7

У.И.К. 3,55 Цена 0,44 лв.

Издателство „Христо Г. Данов“ — Пловдив

Държавна печатница „Димитър Благоев“