Много преди да отвори вратата на своя дом, Ейдриън Савил знае, че вътре има някой. Ала когато вижда кой е неканеният му посетител, направо не може да повярва на очите си — жената е далеч по-красива от очакванията му.

Сара Фрейзър. Той я е сънувал, мечтал е за нея, представял си е каква може да е тяхната неизбежна среща. Само Ейдриън знае, че нейното посещение е в резултат на дълго замислян от него план. Нещо, което тя никога няма да узнае…

4,5 Игра на съдбата
The Waiting Game,

Издание:

Джейн Ан Кренц. Игра на съдбата

ИК „Коломбина прес“, София 2000

Редактор: Теодора Давидова

ISBN: 954-706-069-4